پارس آی سی تی

آرشیو مطالب : واقعیت مجازی

استفاده از فناوری واقعیت مجازی برای كشف آلودگی به اورانیوم

استفاده از فناوری واقعیت مجازی برای كشف آلودگی به اورانیوم

جولیا محبوب ترین زبان برنامه نویسی ۲۰۱۸ شد

جولیا محبوب ترین زبان برنامه نویسی ۲۰۱۸ شد
در آمریكا؛

اتوبوس های بین شهری به هدست واقعیت مجازی مجهز می شوند

اتوبوس های بین شهری به هدست واقعیت مجازی مجهز می شوند

سفر علمی با هدست واقعیت مجازی

سفر علمی با هدست واقعیت مجازی
ICT-Pars
آی سی تی - پارس