پارس آی سی تی

آرشیو مطالب : اینستاگرام

فیس بوك صفحات مجازی در رابطه با روسیه را مسدود كرد

فیس بوك صفحات مجازی در رابطه با روسیه را مسدود كرد

برآورد وزیر ICT درباره مكان لاشه هواپیما درست از آب درآمد

برآورد وزیر ICT درباره مكان لاشه هواپیما درست از آب درآمد

برآورد وزیر ICT درباره مكان لاشه هواپیما درست از آب درآمد

برآورد وزیر ICT درباره مكان لاشه هواپیما درست از آب درآمد

اینستاگرام تصویرهای متحرك به استوری اضافه كرد

اینستاگرام تصویرهای متحرك به استوری اضافه كرد

اینستاگرام تصویر گیف متحرك را به استوری اضافه كرد

اینستاگرام تصویر گیف متحرك را به استوری اضافه كرد
در حاشیه یك گردهمایی بررسی شد؛

زندگی آكواریومی كسب وكار اینفلوئنسرها

زندگی آكواریومی كسب وكار اینفلوئنسرها

چگونه از هك شدن اینستاگرام جلوگیری نماییم

چگونه از هك شدن اینستاگرام جلوگیری نماییم
ICT-Pars
آی سی تی - پارس